Европейските депутати ще гласуват в Страсбург ново законодателство в областта на енергийната ефективност за сгради, както и ново оформление на етикета на ЕС за енергийна ефективност.

Тези мерки, които са в допълнение към законодателството от 2008 г. за климатичните промени, бяха договорени със Съвета през миналата година, но трябва да бъдат одобрени първо от Комисията по индустрия на ЕП в понеделник и после гласувани на пленарното заседание на Парламента в сряда.

 

Новото законодателство за енергийна ефективност ще помогне като цяло на потребителите да намалят своите разходи за енергия, както и на ЕС да постигне целите в областта на климатичните промени - намаляване с 20% на енергийната консумация към 2020 г. Така правилата за строителство във всички държави членки вече ще изискват всички нови сгради да имат почти нулева енергийна консумация, както и извършването на редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации. Задължителни етикети за обозначаване на енергийното потребление на домакинските уреди, както и за енергоспестяващите продукти, ще помогнат от своя страна на потребителите да преценяват по-добре произтичащите от тях енергийни разходи.

Енергийно-ефективни сгради

Всички сгради, построени след края на 2020 г., ще трябва да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност и да бъдат захранвани до голяма степен от възобновяеми енергийни източници. Строителните проекти на обществените органи трябва да бъдат пионери в тази област и да отговарят на тези условия две години по-рано. Част от финансирането на тези промени ще дойде от бюджета на ЕС.

Където това е осъществимо, енергийните характеристики на вече съществуващите сгради трябва да бъдат подобрени при осъществяване на основен ремонт. При подобно обновяване на сградите, техните собственици ще бъдат насърчавани да инсталират "умни" измервателни уреди и да подменят отоплителните и климатичните инсталации и тези за топла вода с по-високо ефективни алтернативи (като термопомпи например).

Минималното общо въздействие от директивата за енергийната ефективност на сградите може да доведе до:

- икономия на енергия от 60-80 млн. тона нефтен еквивалент годишно до 2020 г., т.е. намаляване с 5-6 % на използваната от ЕС енергия към 2020 г;

- намаление на емисиите на CO2 със 160 до 210 млн. тона годишно до 2020 г., т.е. с 4-5% от общите емисии CO2 на ЕС през 2020 г.;

- 280 000 (до 450 000) потенциални нови работни места до 2020 г., основно в строителния сектор, както и във връзка с дейностите за издаване на енергийни сертификати, извършване на одити и инспекции на отоплителни и климатични инсталации.

Енергийни етикети за домакинските уреди и други продукти

Новото оформление за етикетите за енергийна ефективност на домакинските уреди и на други енергоспестяващи продукти въвежда допълнителни класове (клас "А+++" за продукти с най-висока ефективност), като същевременно ограничава общия брой на съществуващите енергийни класове до седем. Освен това, за в бъдеще всички реклами относно цената или енергийната ефективност на хладилници, перални машини или фурни трябва да посочват енергийния клас на продукта.

През пролетта на 2009 г. Комисията предложи да се добавят нови “А” класове (като A-20%, A-40%, A-60%) към етикетите за енергийно потребление за хладилници и телевизори. По време на разглеждането на първо четене Парламентът настоя за степени на класификация от "A" до "G", за да могат енергийните класове да бъдат по-ясни и разбираеми. Тази гледна точка на ЕП не беше приета от Съвета. В крайна сметка беше постигнат компромис, който ограничава допълнителните енергийни класове най-много до "A+++", като общият брой на енергийните класове се ограничава до седем.

Много трети страни, като Бразилия, Китай и Иран, също въведоха енергийни етикети на основата на модела на ЕС.

Гласуването в Комисията по индустрия на ЕП ще бъде в понеделник вечер в Страсбург.

Дебат: Енергийна ефективност на сградите - четвъртък, 22 април