Държавната Агенция за енергийна ефективност (АЕЕ) след половин година ще разполага с първата в България информационна система за енергийна ефективност. Това предвижда подписаният днес договор между изпълнителния директор на АЕЕ Таско Ерменков и генералния директор на фирмата Хюлет-Пакард - България Ираван Хира, която е изпълнител на проекта за информационната система.

Основните предназначения на информационната система за енергийна ефективност са да извършва анализ на текущия документооборот в електронен вид; да бъде създадена система от регистри и бази данни на АЕЕ и тя да се поддържа и обновява; да създава, съхранява и обновява информация на енергийното обследване на сгради.
Освен това новата система ще създаде възможност за предоставяне на данни между различни регистри, като на първо време обменът на данни ще бъде с Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията по кадастър.

Пред Investor.bg Таско Ерменков обясни, че конкретната полза за граждани и фирми от внедряването на информационната система за енергийна ефективност (ЕЕ) е, че ще могат да се подават и получават данни по електронен път за обследване на ЕЕ на сгради. Предвижда се системата да има нива на достъп, като част от информацията ще бъде публична, а определени лица и фирми ще имат собствени регистри и само те ще могат да ползват информация на АЕЕ с по-високо ниво на достъп.
Информационната система за ЕЕ е част от електронното правителство и за да се разшири спектърът от услуги, които тя предоставя, ще трябва да бъдат изградени информационни системи и в други институции.

Проектът за изграждане на информационната система за ЕЕ се финансира изцяло по оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 610 хил. лв. без ДДС. Цялата стойност на проекта е 850 хил. лв. без ДДС, като над 200 хил. лв. са за финансиране на дейности, свързани с одит и контрол по изпълнението на проекта, допълни Ерменков.

 

27 януари 2010

{jpageviews 00 none}