Необходимостта от повишаване на енергийната ефективност дискутират политици и бизнесмени
Необходимостта от повишаване на енергийната ефективност и развитие на големите енергийни проекти изтъкнаха представители на политическите партии и на бизнеса на третия тематичен дебат в контекста на предстоящите избори за ЕП и НС.


Дебатът за енергетиката трябва да бъде приоритетен, в последните десетина години виждаме силно изоставане от това, което реализират европейските държави, заяви Владимир Кисьов - председател на групата общински съветници от СДС в СОС, член на Националния съвет на СДС. За политика в енергетиката ориентирана към потребителите призова Кисьов, предаде Агенция Фокус. По думите му – необходимо е намаляване на вредните емисии, генерирани от ТЕЦ-овете, обезпечаване на ясна стратегия за атомната енергетика и нейното развитие и действия, където има най-силно изоставане – по отношение на алтернативните енергийни източници. Евродепутатът Владимир Уручев от ГЕРБ заяви, че енергетиката трябва да отговори на основните предизвикателства за конкурентоспособност, сигурност на енергийните доставки. От партията на първо място ще се съсредоточат върху повишаването на енергийната ефективност – най-малко два пъти ускоряване на темповете й. Ядрената енергетика и възобновяемите източници трябва да станат преобладаващ дял в енергийния микс. По думите на Уручев – ядрената енергетика няма алтернатива.
За БСП приоритетите в енергийната политика са устойчиво развитие – задоволяване на потребностите от енергия, без това да ощетява следващите поколения, енергийните услуги да са достъпни, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, в това число създаване на енергийна борса и трети приоритет – енергийна сигурност. Това каза Таско Ерменков, директор на Агенцията по енергийна ефективност.
Приоритетите ще бъдат повишаване на енергийната ефективност както при крайното потребление, така и при преноса на енергия. Ерменков подчерта и развитието на ВЕИ, като посочи, че производството на енергия от биомаса и водната енергия е най-евтино.
Зам.-председателят на НДСВ Милен Велчев заяви, че за партията въпросите на енергийната политика се свеждат до развитие на енергийната ефективност и ВЕИ. Ускоряване на проектите, с цел енергийна сигурност – ускоряване на проекта АЕЦ Белене, участие в проектите Южен поток и Набуко. България трябва да участва активно в действията по намаляване на вредните емисии. Спорев Велчев трябва да има действия в посока либерализация на пазара и осигуряване на конкуренция. Иван Иванов, зам.-председател на ДСБ заяви, че силна енергийна политика може да се води с национално съгласие и ясни приоритети, записани в програма – намаляване енергоемкостта на българската икономика и повишаване на енергийната ефективност. От партията са за данъчни облекчения за бизнеса и домакинствата, отпускането на кредити при изгодни условия за енергоспестяващи действия, рехабиритация на преносните мрежи с цел намаляване на загубите. Единствено за домакинствата и за дребния бизнес енергията трябва да бъде на преференциални цени. По думите на Иванов – големите потребители, едрият бизнес трябва да излезе на либерализиран пазар. Той посочи и необходимостта от развитие на ВЕИ.
Нужна е енергийна политика, която дава сигурност в условията на криза, каза Кънчо Филипов, председател на ЛИДЕР и съпредседател на Движение Напред. По думите му – световната сигурност и просперитет все повече минават през енергетиката.
По думите му - разработването на енергийна политика не трябва да се вменява само на експертите от енергийния сектор, а да се включат експерти от строителството, промишлеността, най-вече средни и дребни субекти. Надеждност, достъпност и устойчивост са основните принципи на енергийната политика на Напред.