Eni И Enel подписаха споразумение за улавяне на въглеродния диоксид
Двете компании обединяват усилията си в осъществяването на първия италиански проект за улавяне, транспортиране и геологично съхранение на въглероден диоксид. Enel ще построи завод за улавяне и втечняване на CO2, а Eni ще инжектира втечнения газ в изчерпано находище край Пиаченца, Италия.


Генералният директор на Enel - Фулвио Конти, и генералният директор на Eni – Паоло Скарони, подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество в разработването на технологии за улавяне, транспортиране и геологично съхранение на въглероден диоксид и за съвместно реализиране на първия италиански проект в тази област. Договорът беше подписан в централата на италианското Министерство на околната среда, в присъствието на министъра на околната среда – Стефания Престиджакомо.
Най-надеждните прогнози сочат, че производството на електроенергия ще продължи да разчита на изкопаемите горива още много десетилетия. Съвременните технологии позволяват да се увеличи значително ефективността на топлоелектрическите централи и да се намалят драстично отделяните прах, серен диоксид и азотни оксиди, но проблемът с изхвърляните в атмосферата газове,  които допринасят за парниковия ефект – като CO2, остава нерешен.
Затова Eni и Enel решиха да обединят усилията си и да разработят пилотен проект, с който да изпробват целия процес от улавянето на CO2 и инжектирането му под земята до проследяването и измерването на стабилността и безопасността на залежите.
“Съвместните ни усилия дават възможност на Италия да заеме водеща позиция в разработването на най-новаторските технологии, които привличат вниманието на големите европейски и американски енергийни компании и на международните институции – коментира Фулвио Конти, генерален директор на Enel. – Тези технологии могат да бъдат изнесени и в страни с голямо потребление на въглища като Китай и Индия.”
“Ангажираме се да разработим технология, която ще промени коренно света на енергетиката – коментира и Паоло Скарони, генерален директор на Eni. – Като краен резултат ще можем да използваме свободно въглища за производство на енергия, като в същото време осигуряваме значителен принос в три области: по отношение на околната среда – чрез отделянето на въглеродния диоксид от атмосферата; по отношение на сигурността на енергийните доставки – чрез използването на ресурс, който е широко разпространен на нашата планета; и не на последно място, по отношение на крайните потребители, които ще получат евтино електричество.”
Пилотният проект е резултат от интегрирането на два проекта, започнати независимо от всяка от двете компании. Enel завършва първия в Италия завод за улавяне на промишлен CO2, който ще може да елиминира 2,5 т газ в час. Съоръжението се намира в топлоелектрическата централа в Бриндизи и ще бъде завършено през есента на 2009 г. От друга страна Eni започна работа по проект, целящ инжектирането на около 8 000 т CO2 годишно в изчерпано находище в Кортемаджоре край Пиаченца. 
Интегрирането на двата проекта води до създаването в Бриндизи на система за улавяне и втечняване на CO2 и за транспортирането му до Кортемаджоре. Инжектирането под земята е планирано да започне през есента на 2010 г.
Съвместният проект ще позволи също така развиването на умения по цялата верига на процеса по улавяне, транспортиране и съхранение на  CO2, които впоследствие ще бъдат приложени в мащабни пробни проекти, чието реализиране се поощрява от Европейската комисия. За да бъде постигната тази цел, Enel и Eni ще осъществят подробно предпроектно проучване за построяването на мащабно пробно съоръжение за централа с чисти въглища на Enel.
В България Enel е мажоритарен собственик на ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” - първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в страната, изцяло работеща в съответствие с европейските екологични норми.