Националната конференция по енергийна ефективност ще се състои на 29 октомври
Агенцията по енергийна ефективност подготвя ежегодната национална конференция по енергийна ефективност, която ще се състои на 29 октомври 2008 в хотел Шератон. Тази година е седмата конференция и тя ще се проведе с участието на Енергийната Харта на тема: Изпълнение на политиката по енергийна ефективност: използване на националните и международните възможности.
Значението, което се отдава на това събитие, се потвърждава от присъствието на негово превъзходителство посланик Андре Мерние - главен секретар на Енергийната Харта, който ще пристигне в София, предаде Агенция Фокус.
Експерти на МИЕ и АЕЕ, чуждестранни говорители и представители на Секретариата на Енергийната харта ще запознаят аудиторията с политиките по енергийна ефективност в България и в ЕС, както и с тяхното място и роля в съвременната енергийна ситуация в Европа и света, където енергийната ефективност е от основно значение и главен инструмент за смекчаване на промените в климата, за повишаването на сигурността на енергийните доставки и на икономическата конкурентоспособност.
Ще бъде споделен опитът на Германия, Швеция, Украйна, Италия, Норвегия и на други страни - членки на Енергийната харта. На конференцията ще станат известни изводите и препоръките от задълбочения анализ за състоянието на политиката за енергийна ефективност в България, изготвени от екип на Енергийната Харта през 2008.
По време на Седмата национална конференция ще бъдат връчени ежегодните награди на АЕЕ.