Полезни връзки

Агенция по енергийна ефективност

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси

Държавна комисия по енергийно регулиране

Български енергиен форум

Софийска eнергийна aгенция - СОФЕНА

Черноморски регионален енергиен център

Рамкови програми на Европейската комисия

Европейска асоциация за МикроВЕЦ

Европейска комисия

Европейска федерация по соларна индустрия

Европейска асоциация за биомаса

Европейска асоциация за вятърна енергия

Японска енергийна агенция

Агроенергетика - Биогазова енергетика; Комплектни инженерингови агропроекти

Ветроенергетика

Слънчева енергетика 

Хидроенергетика

Национална Организация по Оползотворяване на Отпадъци от Опаковки - Екобулпак