Контакти
Център за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Адрес:
Г.С.Раковски 66
Стара Загора
България
6000

Телефон: 042 626297
Факс: 042 626033