Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Търговско-промишлените палати - успешен консултант по въпросите на ЕЕ и ВЕИ Печат
В Стара Загора се проведе двудневно обучение на експерти от търговско-промишлените палати в България, които се подготвят за консултанти по въпроси на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Организатор и домакин на обучението е Търговско-промишлена палата - Стара Загора, партньор в проект CHANGE - Подпомагане на интелигентното използване на енергията в малките и средните предприятия.


Проектът е двегодишен и се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Интелигентна енергия за Европа”.
 Обучението беше свързано с темите: извършване на енергиен одит; видове възобновяеми енергийни източници; програми и други финансови инструменти, подпомагащи мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяемите енергийни източници.
Участниците обмениха опит с експерти от Центъра за енергийна ефективност към ТПП - Стара Загора. Лектор на семинара е инж. Владислава Георгиева - консултант в областта на индустриалния енергиен мениджмънт.  
„Ролята на Търговско-промишлените палати е важна и комплексна. Експертите, преминали обучение, трябва да консултират предприемачите, желаещи да инвестират в повишаване на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източни. Те могат да оформят проектната документация, да осъществят директен контакт с чуждестранни партньори и с фирми, предлагащи съответните съоръжение. Бизнесът трябва да се възползва от помощта на Палатите, защото те имат голям капацитет и са международно признати ”, каза Владислава Георгиева.
В рамките на проекта се предвижда провеждане на серия от семинари за малки и средни предприятия в същите области. Поне 400 мениджъри от цялата страна ще участват в тези обучения. В 20 от обучаваните фирми ще бъде осъществен предварителен енергиен одит. Те ще получат и индивидуални консултации в различни аспекти на интелигентното използване на енергията и къде да намерят финансиране за енергийните си проекти. 80 фирми ще бъдат включени в проучване на състоянието на българския бизнес по отношение на енергийната ефективност с цел определяне на факторите, които подпомагат или възпрепятстват бизнеса.
Амбициозната цел на проекта CHANGE, в който участват национални палати в 12 страни членки на Европейския съюз, е да се създаде Европейска мрежа от палати с капацитет професионално да консултират бизнеса и да съдействат за повишаване на енергийната ефективност в предприятията.
На специализирания сайт на проекта www.chambersz.com/energy, който ще стартира в края на март, ще бъде публикувана информация за различни аспекти на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, нормативна уредба в тази област, други полезни материали, както и предстоящите събития в рамките на проекта.  

 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign