Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
ЕБВР дава 55 млн. евро за ВЕИ и енергийна ефективност Печат
Стара Загора55 млн. евро отпуска Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на българските предприемачи за проекти, свързани с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това е продължение на първата кредитна линия, по която бяха осигурени 105 млн. евро.
Новината за продължаване на кредитирането оповести в Стара Загора председателят на Български енергиен форум ст.н.с. Иван Хиновски. Той и доц. Илия Илиев, управител на Енkон сървисис - консултант по Програмите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, участваха в семинар, организиран в партньорството на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

От 2 години действат 2 кредитни линии за български предприемачи. Първата е в размер на 105 млн. евро и финансира проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Втората е за 20 млн. евро и е насочена само към въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Продължението на първата кредитна линия е в размер на 55 млн. евро. Като 70% от тях са за използване на възобновяеми източници. Максималният кредит е в размер до 2,5 милиона евро. Ако проектът е свързан с въвеждане на енергийна ефективност безвъзмездната помощ е 15%, а за използване на ВЕИ - 20%. Енкон сървисис представя безплатна консултантска помощ при подготовката за кандидатстване за кредита.

Клиентът получава всички документи и всички отговори на въпросите, касаещи проекта. Най-късно 3-месечен срок той получава кредита и започва изграждането на обекта си, каза Иван Хиновски.
Проектите за енергийна ефективност се изплащат за 5-6 години, което е важен белег за предприемачество, каза Иван Хиновски. При проектите, свързани с използването на възобновяеми енергийни източници, периодът е 7 години, за да бъдат наистина ефективни.
През последните 2 години по първата кредитна линия са реализирани 150 проекта, което е довело до намаляване на въглеродните емисии с 500 000 тона.

Тази информация е предоставена от Експерти по проект Change, изпълняван в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа. 

iee.jpg

 

Презентации от семинара

Енергийна Ефективност в България и кредитни линии на ЕС/ЕБВР в частните индустриални предприятия в България
доц. д-р инж. Илия Илиев Управител EnCon Services Ltd.
(PPT формат на презентацията)


Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ
Иван Хиновски, Директор "ЕЕ и ВЕИ" в ЕнКон Сървисис ООД
(PPT формат на презентацията)


Успешно реализирани проекти по енергийна ефективност
доц. д-р инж. Веселка Камбурова "Енкон сървисис" ООД
(PPT формат на презентацията)


Палати, подпомагащи интелигентната енергия за МСП Проект CHANGE (PPT формат на презентацията)


{flv}hinovski{/flv}


 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign