Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
ЕВН прави вятърен парк край Варна и фотоволтаична инсталация край Сливен Печат
За модернизиране на водната инфраструктура в България са необходими 12 млрд. евро. Това заяви на семинар в Истанбул Георги Георгиев, представител на дъщерната компания на ЕВН в България - WTE - доставчик на електроенергия и инфраструктурни услуги.


Компанията се занимава също с управление, финансиране и експлоатиране на водоснабдителни и канализационни системи. Според Георгиев средствата могат да бъдат набавени по програма ИСПА и Кохезионния фонд, както и от частни инвеситори. Като съществен проблем обаче, който спира привличането на частни инвестиции в сектора, той изтъкна липсата на нормативна база за собствеността на съоръженията. Участие  в семинара взе и Щефан Шишковиц, председател на Управителния съвет EВН България Електроразпределение, съобщи econ.bg.
Георгиев отчете, че водните ресурси в населените места са достатъчни за нормално водоснабдяване на населението при добро управление и ефективно използване.
ВиК мрежата в страната обаче е изключително амортизирана. 70% от инфраструктурата е на 20-30 години, отчете още той.
Към момента в България са изградени 72 пречиствателни станции, а до 2014 година те трябва да са над 400, стана ясно на срещата.
Секторът спешно се нуждае от нов Закон за водите, в който да е регламентирано дали държавата или общините са собственици на мрежите и водните съоръжения.
В проекта за промени в Закона за водите към настоящия момент се предвижда да бъдат създадени регионални съвети по ВиК, които ще избират проекти за модернизация на мрежи, ще обявяват конкурси за концесии и ще одобряват бизнес плановете на ВиК дружествата. Предвижда се да има и национален съвет по ВиК с 19 члена, оглавен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Сред промените в закона се предвижда дружествата да се сдружават с чуждестранни компании.
Стефан Шишковиц отчете, че за периода 2005-2008 година ЕВН е инвестирала за подобряване и разширяване на електроснабдителната инфраструктура в Югоизточна България 434 млн. лева. Сменени са 830 000 електромера, а до края на следващата година се предвижда да бъдат сменени всички електромери на домакинствата.
През 2009 година ЕВН ще вложи у нас още 130 млн. лева. Като се прибавят и инвестициите в Македония, дружеството е вложило общо у нас и в западната ни съседка 550 млн. евро в предприятия в енергийната сфера. ЕВН действа в момента в 18 страни от ЮИЕ. Сред реализираните от компанията проекти той изтъкна изградена термоцентрала за отпадъци в Москва, където са вложени 190 млн. евро.
От компанията още разкриха, че проявяват инвестиционен интерес към един замразен преди години проект – каскадата Горна Арда.
В момента ЕВН разработва проект за вятърен парк край Варна и за изграждане на фотоволтаична инсталация край Сливен. Подробности за последните два проекта не бяха дадени.

 

 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign