Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Enel ще разработва проект за възобновяеми енергийни източници в Сардиния Печат
Италианската енергийна компания Enel и управата на град Портоскузо на остров Сардиния подписаха споразумение за изпълнението на нови инициативи, целящи да стимулират икономическото развитие на района. Специален акцент се поставя върху разработването на възобновяеми енергийни източници.


Основна точка от споразумението е построяването на вятърна централа с общ капацитет около 90 MW в промишлената зона на града. Съоръжението ще се състои от 30 вятърни турбини, всяка от които с капацитет 2,3 MW. Те ще бъдат доставени на Enel от Siemens.
Във връзка с разработването на централата Enel ще обучи специалисти в поддръжката и управлението на турбините. Компанията ще включи в проекта местната бизнес общност, с което ще помогне за стимулиране на икономическото развитие на областта. Enel ще популяризира използването на енергия от възобновяеми източници и чрез инсталирането на фотоволтаични и термални соларни панели върху общинските сгради.
Enel е една от най-големите ютилити компании в цял свят. Тя произвежда, разпространява и продава електрическа енергия и газ на над 52 млн. клиенти в 22 държави в Европа, Северна и Латинска Америка. Enel е един от лидерите в световен мащаб, които произвеждат електричество от възобновяеми източници. Компанията произвежда около 30 000 MW ток от биомаса, вятър, водни, геотермални и фотоволтаични източници.
В България Enel също проявява интерес за развитие в сферата на възобновяемите енергийни източници, като вече има подписани споразумения за предпроектни проучвания за построяването на вятърни паркове с общините Гурково и Севлиево. Компанията е и мажоритарен собственик на ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” - първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в страната, изцяло работеща в съответствие с европейските екологични норми.

 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign