Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
100 GWh енергия за година икономисваме с програмата за енергийна ефективност Печат
Правителството прие Целева програма за енергийна ефективност в сградите за 2008 г. Тя обхваща имоти – държавна и общинска собственост, подлежащи на задължително сертифициране по Закона за енергийната ефективност.


Целта е намаляване на енергийната интензивност на БВП чрез понижаване потреблението на енергийни ресурси и ограничаване на вредните емисии въглероден диоксид в атмосферата, съобщиха от правителствената информационна служба, цитирана от top.bg.
Програмата за тази година предвижда да бъде извършено обследване на 582 сгради. Общата им разгърната площ е 1 713 337 кв. м. От тях 549 са държавна, а 33 са общинска собственост. Това са лечебни, учебни, детски и социални заведения, общежития, читалища, галерии, театри, административни сгради и т. н. Необходимите средства за реализирането на програмата са 2.999 млн. лв.
Анализите на направените обследвания и предписани енергоспестяващи мерки по предишните целеви програми показват, че очакваната годишна икономия на енергия ще бъде около 100 GWh годишно. Спестяването на енергия ще допринесе за повишаване на ефективността при крайното потребление на енергия и за постигане на целите, заложени в Директива 2006/32/ЕО – енергийни спестявания от 9% до 2016 г.
От 2006 г. досега са обследвани общо 619 сгради. От тях 200 са държавни, 399 са общински, а 20 са със смесена общинска и държавна собственост.

 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign