Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Най-големите фотоволтаични централи в света. Световният пазар за 2007 се оценя на 2.3 GWp Печат
Според доклада на Асоциацията на Европейската Фотоволтаична Индустрия (EPIA), световния фотоволтаичен пазар, включващ всички видове фотоволтаични системи, големи електроцентрали, частни системи свързани за и извън мрежата, през 2007 е нараснал с повече от 40% с приблизително 2.3 GWp новоинсталиран капацитет.

Този доклад обобщава развитието на фотоволтаичните пазари като цяло и представя най-големите комерсиални соларни централи по света, инсталираната и сумарната соларна мощност за 2007, както и по-важните соларни централи по света. Статистическите данни са от фотоволтаичните електроцентрали над 200 kWp (киловата пикова мощност) и илюстрират световното развитие на слънчевата електроенергетика. Стара ЗагораДанните са внимателно събрани и проверени от puresources.com, но заради бързото развитие на някои фотоволтаични пазари и тяхната сложност, цифрите неизбежно се променят. Все повече съоръжения се пускат в експлоатация в последните няколко месеца, а фотоволтаични панели се монтират всеки ден. Фотоволтаичния „бум”, особено в Испания, продължава: компанията Mainl International Power Ltd обяви през Януари пускането на 15,4 MW фотоволтаична централа в провинция Алмерия.

Четири страни главно допринасят за този растеж: вече установилите се на пазара Германия, Япония и САЩ, но също така Испания, която утрои годишните си инсталация за една година. Германия си остава първенец в класацията с дял от над 50% от световния пазар. През 2007 японския пазар е бил в застой, докато пазарът в Испания е достигнал 300 MW, а САЩ са регистрирали пазар от 260 MW. Други европейски пазари са потвърдили ефективността на своите feed-in тарифни схеми: Италия е Стара Загорарегистрирала около 50 MW от инсталирания капацитет, докато Франция я следва с приблизително 40 MW. Южна Корея също излиза на световния пазар с 50 MW инсталирани соларни системи през 2007 година.
Според данни събрани от Германската Федерация на Соларна Индустрия (BSW-Solar), фотоволтаични ситеми с номинален капацитет от приблизително 1100 MW са инсталирани в Германия през 2007 както никога досега. Общият капацитет според BSW-Solar е достигна грубо до 3.8 GW и произведеното соларно електричество от тези системи е напълно достатъчно да задоволи нуждите на домакинствата в един мегаполис като Хамбург. BSW-Solar подчертава, че след инсталацията на 850 MWp през 2005 и 2006 за пръв път 1.1 GW са били свързани към германската мрежа.

Стара Загора

 

Почти половината от световните големи фотоволтаични електроцентрали са свързани към германската мрежа

80% от всички големи фотоволтаични централи са инсталирани в Европа (700 MWp). Дялат на САЩ е около 16% (142 MWp), а на Азия – 4% (34 MWp). В момента в Германия е съсредоточена почти 50% световната фотоволтаична мощност, но дялат от световния пазар е намалял през последните месеци.

Най-динамично развиващият се пазар е в Испания. През последното десетилетие само САЩ и Германия са имали стабилен растеж на фотоволтаичните си пазари. Бързият растеж в Испания започна преди три години, но 2007 бе най-динамична. Освен в Испания прогрес се наблюдава и в Франция и Гърция. Останалия свят (Африка, Южна Америка и Австралия) представлява по-малко от 1%, но показва завиден капацитет за бъдещо развитие на употребата на слънчева енергия.

Стара Загора Стара Загора

Най-големите фотоволтаични електроцентрали са разположени на територията на седем държави

Пълният списък с кумулативната инсталирана мощност повече от 1 MW е обобщен в Таблица 2 в края на доклада.

Германия държи първото място с повече от 400 MWp, Испания се нарежда на второ с почти 250 MWp, което автоматично отрежда трето място на САЩ с 140 MWp. Следват Италия и Япония, всяка с по 17 MWp, Корея (13 MWp) и Португалия (12 MWp). Страни с по-малко от 1 MWp са Тайланд, Франция (без океанските територии), Великобритания, Малайзия, Саудитска Арабия, Люксембург, Руанда и Мексико.
Главните световни фотоволтаични пазари остават Германия, с около 45% дял от инсталираната мощност, следвана от Испания (28%) и САЩ (16%). Испания се е доказала като най-динамичния фотоволтаичен пазар с внушителния си растеж. Средно инсталираният капацитет за една соларна електроцентрала е нарастнал от 400 kWp през 1997 до 1,64 MWp през 2007. Средния капацитет на една комерсиална фотоволтаична централа в момента е 1,14 MWp.

Стара Загора

Германия, Испания и Италия – лидерите европейския пазар

Почти 60% от всички големи европейски фотоволтаични електроцентрали са разположени в Германия (403 MW), Испания (245 MW; 35%) и Италия (17 MW; 2.4%). Повече от 1% се полага на Холандия и Португалия. По-малко от 1% от инсталирани фотоволтаични електроцентрали са Швейцария, Белгия, Чехия, Франция(без океанските територии), Австрия, Люксембург и Великобритания.

Стара Загора Wurth Solergy е реализирала фотоволтаична електроцентрала с 41 600 CIS (медно индиев селенит) модула в Испания. След завършването на проекта общият инсталиран капацитет ще бъде 3, 26 MWр.

Друг слънчева електроцентрала на площ от около 130 000 кв. м се стои от Tauber Solar край Абузадерас, Испания. След завършването 18 000 панела с максимална мощност 3 MWp ще произвеждат 5,1 милиона kWh годишно.

Топ 10 на фотоволтаичните централи се доминира от Испания

В топ 10 на най-големите фотоволтаични централи 50% функционират в Испания. Така наречените Huertos Solares централи се оглавяват от съоръженията в Бенейксама и „Parque Solar Hoya de Los Vincentes”, всяка Стара Загорас инсталиран максимален капацитет от 20 MWp, което ги прави най-висококапацитетните фотоволтаични заводи в света. И двете централи бяха завършени през 2007. Централата във американската военновъздушна база Nellis в щата Невада (14 MW), завършена през Ноември 2007 се нарежда на трето място. Следващите три централи се намират в Испания: Саламанка (13,8 MW) Либосил/Мурсия (12,7 MW), Huerta Solar Monte Alto/Милагро (9,55 MW). Германия е заела три от топ позициите с Ерласе (12 MW), Брандис (10 от 40 предвидени MW свързани към мрежата) и Покинг (10 MW). Ценралата Серпа в Португалия (11 MW) завършва класацията.

Според PVsources.com има около 800 фотоволтаични централи, всеяка с максимална мощност от 200 kWp или повече. Кумулативната мощност на всички тези централи е около 880 MWp, а средната мощност е малко над 1,14 MWp. Повече от 330 големи фотоволтаични централи се намират в Германия, 210 в САЩ и повече от 120 в Испания. Пазарите в тези страни са също така и най-важните световни пазари.

Преобладават инсталираните на земята фиксирани панели

В края на 2007 почти 70% от всички големи фотоволтаични централи са изградени на земята, а 29% са инсталирани на покриви. Други видове централи (около 1%) са интегрирани в сгради, шумови бариери и други съоръжения. 27% от големите електрически централи имат следящи или т.н. тракинг системи (едино- или двуосови тракери). 73% са фиксирани (стационарни).

Приложение 1: Най-големите фотоволтаични централи в света

Тази таблица представя данни за 25те най-големи фотоволтаични централи пуснати в експлоатация до 31.12.2007. Няколко централи с обща мощност над 10 MW се строят в момента, но все още няма официално съобщение за тяхното завършване. @

 

Приложение 2: Големи фотоволтаични централи – страни с повече от 1 MWp инсталирана сумарна фотоволтаична мощност

Страна

Мощност ( MWp)

Пазарен дял

Германия*

400

45

Испания*

245

28

САЩ*

142

16

Италия*

17

2

Япония

17

2

Корея*

13

<2

Португалия

12

<1,5

Холандия

9

1

Швейцария

5

<1

Белгия

3

<0,5

Австралия

2

<0,5

Китай

2

0,2

Австрия

1,5

0,2

Чехия

1,4

0,2

Филипините

1,1

<0,1

Остров Реюнион

1

<0,1

* Страни, където големи проекти са в строеж и се очаква покачване или поне еднакви стойности на пазарния дял през 2008. Франция също трябва да се вземе под внимание като обещаващ разширяващ се пазар.
       По материали от Solarserver Forum for Solar Energy
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign