Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Тракийски университет работи по изграждане на фотоволтаична централа Печат
Тракийски университет - Стара Загора започва през 2008 г. реализацията на мащабен проект за енергийна ефективност. Той предвижда изграждането на първата университетска фотоволтаична централа за производство на електроенергия, която ще използва слънчевата енергия.


Мерките за подобряване на енергийна ефективност в старозагорския университет за задължителни, тъй като обследването на сградата от специалисти показва огромни загуби на енергия. Преди да започнат същинските дейности по разрешаването на проблема, ръководството на висшето учебно заведение потърси помощ от немския университет в Аахен, където правилата за разумно и екологично използване на енергията действат от десетилетия:
Запознахме се с всички възможности за енергийна ефективност, които са въведени в университета, който посетихме, както и с начините на отопление и охлаждане на отделните звена, заяви ректорът на Тракийски университет проф. Иван Станков.
Университетът в Стара Загора, заедно с Шуменския университет са първите две висши учебни заведения в страната, които са включени в държавен проект за енергийна ефективност.
Първото, което ще направим е топлоизолация на всички корпуси и помещения и реално това ще започне още тази година, уточни проф. Станков. Очаква се голяма подкрепа от министерство на икономиката и енергетиката за газификация на сградата, с което ще се реши отоплението. Осветлението ще бъде подменено с енергоспестяващи лампи.
Наред със задължителните мерки в университета имат амбицията да изградят и централа, която да работи на базата на възобновяеми енергийни източници.
Насочили сме се към изграждане на фотоволтаична централа, която да е минимум 300 киловатова и ще бъде монтирана на покрива на учебното заведение, съобщи доц. Добри Ярков, помощник-ректор на Тракийски университет.
Едно от предимствата е, че този вид енергия е екологична и ще спести много вредни емисии.
Идейно проектът е разработен и в момента се уточняват неговите технически параметри. От университета търсят и вариант за неговото финансирането по европейски програми и чрез публично-частно партньорство. Само за 1 киловат мощност са необходими 4600 евро, за 300 киловата са необходими около1,5 млн. евро,  каза още доц. Ярков.
Според предварителните изчисления инвестицията ще се върне за по-малко от едно десетилетие.


 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign