Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Новообучени предприемачи от региона на Стара Загора стартират собствен бизнес Печат
Национален център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Стара Загора, в партньорство с Търговско-промишлена палата – Стара Загора, реализира проект Насърчаване на предприемачеството сред безработните лица от Старозагорски регион, финансиран по програма ФАР.


В рамките на проекта, който е на стойност близо 31 000 евро, 30 безработни лица преминаха обучение по предприемачество. 2008Това заяви ръководителят на проекта Христослава Георгиева по време на Информационен ден. В него участваха новообучените предприемачи и представители на различни банки, които представиха условията на финансовите институции за кредитиране на стартиращ бизнес.
Сред най-атрактивните бизнес планове са: изграждане на соларна централа; откриване на Арт галерия в Казанлък и изработване на щамповани бетонни плоскости; Импресарска и издателска къща и др.
Всеки от обучителните курсове е с хорариум 240 учебни часа, а основните теми са: Анализ на пазарната обстановка; Процедури и документи за регистрация на фирма; Счетоводство; Компютърно обучение; Финанси; Социално и здравно осигуряване. Обученията завършиха с разработване на бизнес план.
В продължение на 10 месеца експерти от НЦПО и ТПП – Стара Загора предоставяха материали, информация и консултации на близо 100 регистрирани безработни лица за съществуващи пазарни ниши; кредитни линии на различни банки; основни стъпки при изготвяне на бизнес план; саниране на сгради и кредитни възможности за енергийна ефективност; необходими документи за регистрация на фирма; грантови схеми за стартиращи фирми; възможности за финансиране по програма Развитие на селските райони; стъпките за регистрация на земеделски производител; методи за изследване и анализ на пазара; грантови схеми за подпомагане на МСП по ОП Конкурентоспособност и ОП Развитие на човешките ресурси и програма ФАР и др.
Разработено е и Практическо ръководство за начинаещи предприемачи, включващо 8 самостоятелни книжки на различни теми, всяка с тираж 500 бр:
1. В началото бе идеята...
2. Бизнес план или проектиране на бъдещето
3. Документите – огледало на бизнеса
4. Светът на бизнеса – къде сме ние/аз
5. Европейският бизнес
6. Рекламата – едно от оръжията на силния бизнес
7. Занаятчийството – минало с бъдеще
8. Качество и ефективност
Ръководството е публикувано на платформата за електронно обучение на НЦПО - http://www.chambersz.org/e-learning/ и е отпечатано на CD. То се предоставя безплатно на всички желаещи, в офиса на Центъра.2008


 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign