Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
ТПП - Стара Загора разработи прибор за измерване на слънчевата радиация Печат
Специалисти от Центъра за енергийна ефективност при Търговско-промишлена палата – Стара Загора разработиха прибор, който измерва слънчевата радиация. Локаторът е кръстен SOLENEL-01 и мери интензитета на слънчевото греене, като показва каква е енергията, която чрез соларни колектори може да се преобразува в електрическа.


Благодарение на устройството, което в горната си част има панел със силициева пластина, ще се изготвя реална картина за параметрите на слънцето. Данните показват, че в Старозагорския регион слънцето е със силен интензитет и е благоприятно за производство на ток. На фона на галопиращите цени и енергийната криза, фотоволтаичните системи са отлична алтернатива, заяви председателят на Палатата Олег Стоилов.
През следващата година с очаква в Стара Загора да започне производство на измервателни панели.
Изчисленията показват, че инвестицията за 1 киловат инсталирана мощност е около 5000 евро. Държавата изкупува произведената електроенергия от слънцето по 80 ст. за киловатчас и това е сериозен мотив предприемачите да се ориентират към този вид производство.Репортаж от ТВ предаване Инициатива, външна продукция на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, излъчен на 5 юни 2008 г.

* * * Стара Загора

SOLENEL-01 е самопрограмиращ и самонастройващ се измерителен прибор от класа на пиро-хелиометричните измервателни средства. Предназначен е за измерване на интензитета на слънчевото греене. Приборът измерва динамично и непрекъснато в реално време слънчевата радиация (слънчевото греене, което може директно да се преобразува в електрическа енергия) на определена географска зона, като прави непрекъснат запис на данните.
Приборът е проектиран и изпълнен за работа в три режима:
- програмен режим, при които по предварително заложена програма се следи движението на слънцето в реално време, като се отчита влиянието на ъгъла на отклонението от позицията на слънцето, температурата и вятъра;
интерактивен, потребителски режим, при който потребителят позиционира системата, снема необходимите данни и въвежда обратно в системата информацията за последващи разчети;
- напълно автоматичен режим, при който на един цикъл системата се самопрограмира и на втори цикъл се самонастройва на необходимите оптимални параметри и коригира програмата.
Приборът е проектиран и изпълнен на два модула позициониращ и измервателен. Модулите са с интегрирани управляващи устройства на базата на микроконтролери от серията PIC18FXX2.
Измервателният прибор е разработен от специалисти от Центъра за енергийна ефективност към Търговско-промишлена палата - Стара Загора и с него ще започне да се създава реална база данни на слънчевата радиация в Старозагорския регион, както и да се анализира влиянието на различните фактори, влияещи върху преобразуването на слънчевата енергия в електрическа. Това ще помогне да се разработват и оптимални проекти за фото-волтаични (PV) системи, което е едно от основните и перспективни световни направления за преодоляване на енергийната криза.

Председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов по време на представянето на прибора пред журналисти от Стара Загора

 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign