Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Пари: Енергийните компании на БФБ генерираха 49 млн. лв. приходи Печат
С ръст от 22% в приходите си четирите енергийни компании, които се търгуват на фондовата борса, потвърдиха положителните нагласи на инвеститорите към сектора. Общият оборот на Проучване и добив на нефт и газ АД, ТЕЦ Марица 3, Енемона и Енергоремонт холдинг за първите три месеца достигна 49.36 млн. лв. Година по-рано той е бил около 40 млн. лв.

С ръст от 22% в приходите си четирите енергийни компании, които се търгуват на фондовата борса, потвърдиха положителните нагласи на инвеститорите към сектора. Общият оборот на Проучване и добив на нефт и газ АД, ТЕЦ Марица 3, Енемона и Енергоремонт холдинг за първите три месеца достигна 49.36 млн. лв. Година по-рано той е бил около 40 млн. лв.
Като лидер по приходи се очертава Енемона. За първите три месеца на 2008 г. инженеринговата компания отбелязва впечатляващ ръст на показателите си. Общите приходи на компанията нарастват с над 53%, като достигат 19.16 млн. лв. Дружеството увеличава печалбата си със 122% до 1.3 млн. лв. Главните приходи на Енемона идват от продажби на продукция. Забелязва се обаче тенденция на намаляване на този дял в общите постъпления - от 95% през 2006 г. до 69% за тримесечието на 2008 г.
Ръстът в показателите ни се дължи на повишение в строително-монтажните работи и на увеличения брой договори за енергийна ефективност, каза пред в. Пари Прокопи Прокопиев, директор Корпоративна политика в дружеството. Според основна роля в добрите финансови резултати играят и новите дейности, които развива компанията.
Другата инжинерингова компания на БФБ - Енергоремонт холдинг, също успява да увеличи оборота си. За първото тримесечие общите приходи на дружеството нарастват до 5.57 млн. лв., или с 10% повече спрямо година по-рано. Печалбата на холдинга се увеличава 5.5 пъти, като достига 337 хил. лв.
През последните месеци ТЕЦ Марица 3 АД се затвърди като едно от дружествата с най-голям ръст на акциите. От началото на година книжата му се оскъпиха над 300 пъти. Компанията обаче е с изключително слаба ликвидност. Сделки се сключват с едва 10 акции при 93 700 в обращение. За ...
Продължава на адрес: http://www.news24.bg/novini-2896.html.
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign