Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Създадоха Асоциация за реновиране на етажната собственост Печат
Асоциация за реновиране на етажна собственост бе създадена в София.
Учредители на асоциацията са компании като инженерингова група Енемона, Овергаз Инженеринг, Енергомонтаж АЕК, Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, Ескона Консулт ООД, Студио за инвестиционно проектиране ООД, Енерджи Сейвинг ООД, Антора ЕООД, както и редица неправителствени организации като Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите в България, Агенция за енергийна ефективност, Камара на строителите в България. За председател на У...
Продължава на адрес: http://www.darikfinance.bg/view_article.php?article_id=8242.
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign