Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
8 млн. евро за енергоспестяване в 9 общини Печат
Общо 8 милиона евро безвъзмездно финансиране ще получат общините Батак, Оряхово, Враца, Козлодуй, Първомай, Пловдив – изток, Троян, Търговище и Карлово за реализиране на енергийноефективни мерки в 52 сгради.
Това договориха кметовете на деветте общини и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров с подписване на споразумение по проекта „Енергийна ефективност в обществените сгради”. Парите са осигурени по линия на Международен фонд „Козлодуй”, координатор на който енергийното ведомство, а администратор – Европейската банка за възст...
Продължава на адрес: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=18122.
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign