Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Министерството на околната среда ще ограничава използването на найлонови торбички Печат
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подготвя законодателни инициативи за ограничаване на употребата на найлоновите торбички у нас, съобщи министър Джевдет Чакъров на среща с журналисти по повод 5-ти юни Световния ден на околната среда.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подготвя законодателни инициативи за ограничаване на употребата на найлоновите торбички у нас, съобщи министър Джевдет Чакъров на среща с журналисти по повод 5-ти юни Световния ден на околната среда.
Експертите проучват практиките, чрез които в различните страни се ограничава използването на тези торбички. Тепърва предстои да се предложат различни варианти. При всички случаи трябва да се предвиди употреба на хартиени опаковки и на опаковки от материали, които по-лесно се рециклират и оползотворяват, защото пластмасовите опаковки се разграждат в околната среда за стотици години, обясни министърът.
Министър Чакъров съобщи още, че във връзка с изграждането на НАТУРА 2000 е разпоредил проверки по Регионални инспекции в най-чувствителните зони, които да установят дали е отчетен комулативният ефект при оценките на проектите за съвместимост с екомрежата.
Специална проверка е разпоредена за Калиакра, където се изгражда ветроенергиен парк от компанията „Инос”, уточни министърът. Резултатите от нея трябва да са готови до следващата седмица и ако се установят сериозни нарушения, може да се стигне и до отнемане на разрешителни, допълни той.
Също така министър Чакъров ще изпрати писмо до своя колега Петър Димитров с предложение да се актуализира Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (2005 – 2015 г.) и да се внесе в МОСВ искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимостта за актуализацията на програмата. Това отново се прави, за да се намали рискът от увреждане на зоните от НАТУРА 2000 при изграждането на съоъръженията за производство на ...
Продължава на адрес: http://www.news24.bg/novini-2593.html.
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign