Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Съветът по европейски въпроси обсъди действията по забележките на ЕК Печат
122-рото заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ), ръководено от министър Гергана Грънчарова, бе първото изцяло електронно заседание в рамките на администрацията, съобщиха от нейния кабинет, съобщава БНГЕС.
Министър Николай Василев връчи на Грънчарова сертификат за преносимите компютри, на които занапред ще работят членовете на Съвета на всички заседания.
СЕВ одобри позицията на България за предстоящия на 19 и 20 юни Европейски съвет, сред темите на който са ходът на ратификациите на Лисабонския договор, преглед на постигнатото от ЕС по хармонизиране на политиката в областта “правосъдие и вътрешен ред” и предстоящите стъпки по време на френското председателство, повишаването на цените на храните и горивата, европейската перспектива на Западните Балкани.
Участниците в заседанието обсъдиха изпълнението на Плана за действие и мерките за хармонизиране с европейското право. Заместник-министърът на транспорта Красимира Мартинова информира, че в максимално кратък срок ще бъде обнародвана приетата от правителството Наредба за тол таксите и електронното таксуване, чийто срок за нотификация изтича днес. Транспонирането на европейската директива за огледалата за обратно виждане ще бъде осъществено чрез промяна в Закона за движението по пътищата. Забавената нотификация на Наредбата за управлението на качеството на водите за къпане е преодоляно и тя е публикувана в днешния брой на “Държавен вестник”, стана ясно на заседанието.
СЕВ дискутира трите теми, по които страната ни е получила уведомителни писма от Европейската комисия. Министерството на икономиката и енергетиката ще изпрати след съгласуване окончателния доклад за приложението на директивата за възобновяемите източници на ...
Продължава на адрес: http://www.news24.bg/novini-3366.html.
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign