Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
България не е предствила навреме пред ЕК доклад за напредъка в сферата на ВЕИ Печат
Днес в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) е получено писмо от Европейската комисия във връзка с изискванията на Директива 2001/77/ЕО относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар. Директивата изисква от държавите-членки да представят не по-късно от 27 октомври 2007 г. доклад, който включва анализ на постигнатия успех при осъществяването на националните цели. В писмото се посочва, че ЕК не е получила доклада на България за производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми...
Продължава на адрес: http://econ.bg/news/article142680.html.
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign