Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
ЕК предлага мерки за ограничаване ефекта от поскъпването на петрола Печат
През есента ще бъде направено предложение за данъчни облекчения, включително намаляване на ДДС, с цел насърчаване икономията на енергия. Идната седмица Европейската комисия ще предложи на Европейския съвет комплекс от мерки за намаляване на ефекта от растящите цени на петрола.
Целта на предложението, което включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия, е да се даде ефикасен отговор на проблема, който касае всички европейски граждани, посочи говорителят на ЕК Йоханес Лайтенбергер. В основата на неговото решаване е бързото приемане на политики за енергията и климатичните изменения, енергийната ефективност и диверсификацията на енергийните източници. Поради това ЕК ще настоява до края на годината да бъдат приети мерки за изпълнение на целите на съюза до 2020 г. за възобновяемите енергийни източници, биогоривате и намаляване на газовете с парниковия ефект. Необходимо е да се увеличат усилията за постигане на енергийна ефективност на предприятията и домакинствата, което ще гарантира по-бързи и по-съществени икономии, смятат комисарите. Комисията ще докладва относно функционирането на пазарите за нефт и петрол в рамките на предстоящия стратегически преглед на енергетиката и до края на годината ще направи предложения относно прозрачността на търговските петролни запаси. За намаляване на ефекта от поскъпването на горивата ЕК смята още тази година да предложи преразглеждане на директивата за данъчното облагане в енергетиката и директивата за евровинетката. ЕК възнамерява през есента да направи предложение и за данъчни облекчения, включително намаляване на ДДС, за насърчаване на икономията на енергия. Комисията ще съдейства и за организирането на световна среща на върха на държавите, които са най-големи производителки и потребителки на петрол.
Продължава на адрес: http://www.nedev.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=2005&Itemid=1025.
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign