Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Финансиране Печат

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 

Финансиране по международни програми

Програма "Интелигентна енергия за Европа"

Международни донори и източници за финансиране

Делегация на Европейската комисия в България - www.evropa.bg  
Програма за развитие на ООН (UNDP)   - www.undp.bg
Световна банка   - www.worldbank.org
Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD) - www.ecrd.org   
Американска агенция за международно развитие (USAID) - www.usaid.gov  
Германско дружество за техническо сътрудничество   - www.gtz.de
Департамент за международно развитие - Великобритания   - www.dfid.gov.uk
Международна финансова корпорация   - www.ifc.org
Европейска инвестиционна банка   - www.eib.org
ОПИК-САЩ   - www.opic.gov
Американска агенция за търговия и развитие - www.tda.gov   
Американски фондове за търговия и развитие   - www.mac.doc.gov
Датски международни инвестиционни фондове   - www.ifu.dk
Шведски инвестиционен фонд   - www.swedfund.se
Финландски инвестиционен фонд   - www.finnfund.fi
Австрийски фонд за финансови гаранции   - www.fgg.at
KfW - Германия - www.kfw.de

Европейски структури свързани с БИО-ЕНЕГИЯ

Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ)- www.terra.es     Европейска асоциация за биомаса - www.ecop.ucl.ac.be  
Австрийска асоциация за биомаса - www.biomasseverband.at  
Австрийска енергийна агенция -  www.eva.ac.at
British Biogen - www.britishbiogen.co.uk  
CARMEN   - www.carmen-ev.de
Чешка асоциация за биомаса - www.biom.cz  
Датска асоциация за биомаса - DANBIO  - www.biogasdk.dk  
Естонска асоциация за биогорива - EBU   - www.hot.ee/eby/
European Wood Energy Technical Institute - ITEBE - Франция - www.itebe.org  
Финландска асоциация за биоенергия - FINBIO   -www.finbioenergy.fi
Германска асоциация за биоенергия - BBE - www.bioenergie.de  
Унгарска асоциация за биомаса - НВА   - www.mbmt.hu
Италианска асоциация за биомаса - ITABIA   - www.itabia.it
Ирландска асоциация за биоенергия - IrBEA   - www.irbea.org  
Норвежка асоциация за биоенергия - NOBIO   - www.nobio.no
Словашка асоциация за биомаса - SK-BIOM   -          www.skbiom.sk 
Словенска за биомаса - SLO-BIOM   - www.slobiom-zveza.si
Асоциация за популяризиране на биомасата в Испания - ADABE - www.adabe.net  
Шведска асоциация за биоенергия - SVEBIO  - www.svebio.se.
Холандска асоциация за биоенергия - NL-BEA   - www.xs4all.nl

 
Template
Template Template Template
Studentsdesign