Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Китай и Индия са основната причина за замърсяването на околната среда с въглероден двуокис
В близките 100 години ефектът от глобалното затопляне ще надхвърли значително всички направени досега прогнози, обяви един от водещите експерти в областта на промените в климата и опазването на околната среда, и автор на оповестения през 2007 г.
Продължава...
 
Фирми от Стара Загора могат да се включат в конкурс на вестник Пари с екологивна насоченост
Вестник Пари подготвя провеждане на конкурс ЕКОНОВАТОР за най-активна организация в областта на екологичната отговорност. Резултатите от него ще бъдат представени на официална церемония на 9 април 2009 година в София.  Целта на конкурса е да бъде промоцирана екологичната отговорност и иновация в България, като бъдат представени компаниите, които са инициирали и провеждат най-съществени промени в тази сфера. 
Продължава...
 
ЕП прие проект за бъдещата енергийна стратегия на Европейския съюз
ЕП прие множество препоръки за бъдещата енергийна стратегия на ЕС. Депутатите настояват за приемането на задължителни планове за действие в извънредни ситуации, за повече взаимосвързаност между мрежите на държавите-членки, за нови газопреносни коридори, за инвестиции в ядрената енергетика и за определяне на нови цели на ЕС за климатичните промени до 2050 г, включващи съкращаване на емисиите на парникови газове с поне 80%.
Продължава...
 
ЕБВР дава 55 млн. евро за ВЕИ и енергийна ефективност
Стара Загора55 млн. евро отпуска Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на българските предприемачи за проекти, свързани с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това е продължение на първата кредитна линия, по която бяха осигурени 105 млн. евро.
Новината за продължаване на кредитирането оповести в Стара Загора председателят на Български енергиен форум ст.н.с. Иван Хиновски. Той и доц. Илия Илиев, управител на Енkон сървисис - консултант по Програмите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, участваха в семинар, организиран в партньорството на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Продължава...
 
Кооперационна борса в областта на енергийната ефективност и ВЕИ - Изложение ЕnergyMed 2009 - Неапол
Българските центрове на Европейската мрежа за предоставяне на информационни и иновационни услуги (ЕИИЦ) Enterprise Europe Network организират международни бизнес срещи на 26 и 27 март 2009 г. в сферата на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност. Събитието се организира в рамките на изложението EnergyMed 2009, Неапол.
Продължава...
 
Д-р Герхард Книес: Забравете нефт, газ, ядрена енергия. Енергийният източник на бъдещето е Слънцето
Д-р Герхард Книес в член на Транс-Средиземноморската Асоциация за Възобновяема Енергия (TREC), която е инициатива на Римския Клуб съвместно с Хамбургската фондация за защита на климата.
Продължава...
 
За Центъра
Центърът по енергийна ефективност е създаден към Търговско-промишлена палата – Стара Загора в отговор на нарастващата потребност от информация и консултации в областта на енергийната ефективност за малките и средни предприятия (МСП). 


ДЕЙНОСТ

Дейността на Центъра по енергийна ефективност ще подпомага предприятията за повишаване на тяхната конкурентоспособност, като им съдейства за прилагане на най-добрите критерии и стандарти, свързани с енергийната ефективност.

Центърът по енергийна ефективност:

Продължава...
 
Template
Template Template Template
Studentsdesign