Екокампания на НАП спасява дръвчета

ekokampania-napГодина след старта на екокампанията на НАП за разделно събиране на отпадъци, старозагорският Офис е предал над 2,5 тона хартия за рециклиране. По този начин са спасени от изсичане 33 дръвчета. На 10 октомври, над 1.2 тона хартия бе предадена и транспортирана към завода за рециклиране на хартия в Пловдивско.

Събраното количество е резултат от разделното събиране на хартия в Приходната агенция само за последните четири месеца, съобщиха от пресцентъра.

Под мотото всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте, във всеки Офис на НАП, на всеки етаж, са поставени контейнери (изработени също от рециклирана хартия) за изхвърляне на употребявана хартия. Събраните количества се предават директно за рециклиране в специализираните заводи.

Зелената кампания на Агенцията за приходите, успя да изгради корпоративна и социална отговорност у служителите за опазване на околната среда. Усилията ни ще продължат и с включването в бъдещи екопроекти.

1 кг рециклирана хартия спестява ползването на 32 литра питейна вода.; 1 т рециклирана хартия спасява от изсичане 13 дръвчета. Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.

 

b

Ecrein 2010