В Югоизточна България е произведена зелена енергия за над 85 млн. лева

solarna-centrala-ceniМесец август 2012 г. потвърди очакванията на EVN България за възходящо производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна България. Данните показват, че през август 2012 г. количеството произведена електроенергия от ВЕИ централи, присъединени към мрежата на EVN България, е 91 850 MWh (мегаватчаса) на обща стойност 44,6 млн. лева.

За сравнение през месец юли 2012 г. количеството, произведена енергия от ВЕИ централи, е било 84 103 MWh на стойност 40,5 милиона лева.

Това означава, че само за двата месеца юли и август 2012 г. общото количество, произведена енергия от ВЕИ централи на лицензионната територия на EVN България, е 175 953 MWh на стойност 85,1 млн. лв. Основни фактори за този бум на производство на енергия от ВЕИ в Югоизточна България са големият брой новоприсъединени предимно фотоволтаични централи, както и благоприятното време.

Наблюденията на EVN България показват, че тенденцията за повишено производство на енергия от ВЕИ продължава и през първите седмици на месец септември 2012 г.

Пример за това е 01.09.2012 г., когато беше регистрирана върховата стойност досега на производството на електроенергия от ВЕИ в Югоизточна България. Това се случи в периода от 13,00 до 14,00 часа, когато регистрираният товар от ВЕИ централи по мрежата достигна 385 MW (мегавата). Регистрираното производство на зелена енергия през посочения час се равнява на 38% от цялото електропотребление на всички клиенти на ЕVN България за същия период.

Голямото производство на електроенергия от ВЕИ, което наблюдаваме, следва европейските изисквания и ангажименти на България, но същевременно показва необходимостта от балансирани решения, които да гарантират сигурността на електроенергийната система. Наблюдавайки последните тенденции в Европейския съюз за неминуемо повишаване на дела на зелената енергия в крайните цени на електроенергията, EVN България подкрепя всяка стъпка за една по-балансирана и прозрачна регулаторна рамка, която да осигури справедливото разпределение на разходите и отговорностите към системата, заяви Йорг Золфелнер, председател на управителния съвет на EVN България.

 

b

Ecrein 2010