Уебсайтът EcoAp е отворен за публикации: демонстрирайте своето иновативно мислене и практики

misleneВ съответствие с промяната на фокуса на Европейската комисия от технологии за опазване на околната среда към еко-иновации, интернет страницата бе подобрена за да служи по-добре на ЕсоАР обществото: онези специалисти и политици, които са ангажирани в изпълнението на Плана за еко-иновативни действия на Европейската общност и до известна степен, широкото еко-иновативно общество.

Целта на сайта е да подкрепи изпълнението на ЕсоАР чрез предоставяне на съответната информация, организирана по по-ефективен, лесен за употреба начин и чрез предоставяне на интерактивни функции, които ще направят по-лесен обмена на идеи и практики. Повече информация за тях ще бъде публикувана своевременно.

Сайтът ще отразява това, че еко-иновациите не са само по-ефективни и чисти технологии – въпреки, че и това е от същесвено значение, но по-важното е промяна в мисленето и поведението, социалните иновации и всички други съставки, които ще движат обществото по по-устойчив път. Еко-иновация е също, например, да мислите за отпадъците като ресурс или организационната промяна в компаниите, големите институции и дори държавите, които създава устойчивостта като една от своите основни ценности.

По тази причина, сайтът ЕсоАР ще покаже наред с технологичните иновации, нови стратегии, подходи и добри практики, предприемачески усилия и оригинално мислене за еко-иновациите. Ние ще подчертаем тези идеи, които ще поставят еко-иновациите в сърцето на икономическото развитие и създаването на работни места.

За да направим това е нужно ново въвеждане в общността ЕсоАР. Този сайт ще бъде форум за обмен на информация за развитието в различните страни и региони, в компании, изследователски институти и организации на гражданското общество. Докосването до опита на вко-иновационното общество в важно условие за успеха на програмата за еко-иновации. Свържете се с нас сега, за да демонстрирате своето еко-иновативно мислене, или да подчертаете предимствата на еко-иновационна практика.

 

b

Ecrein 2010