ЗА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТИ

ПАРТНЬОРИ

РЕЗУЛТАТИ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

КОНТАКТИ

 

Проект Европейски екомостове се реализира от Търговско-промишлена палата – Стара Загора в партньорство с екологичната организация Енвиропеа, Париж, Гражданско обединение – Стара Загора и Обществен дарителски фонд – Стара Загора с финансовата подкрепа на Главна дирекция Околна среда на Европейската комисия.

Проектът се реализира в периода януари – декември 2008 и е насочен към повишаване на капацитета на българските партньорски организации при участието им в процеса на формиране и осъществяване на регионални политики, касаещи околната среда.

Специфичната цел на проекта е разработване на мениджърски инструменти и прилагане на умения и подходи при взаимодействие с различни целеви групи, имащи отношение към проблемите на околната среда.

Дейностите по проекта се изпълняват в тясно сътрудничество с френските партньори чрез обмен на опит и добри практики.


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието му е отговорност единствено на Търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не отразява позицията на Европейския съюз.