Художествена галерия "Алба - Авитохол", бул. Метрополит Методи Кусев №51, Стара Загора

 ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС на ХРИСТО ТАНЕВ

Христо Танев е роден на 21 септември 1943 г. в Стара Загора.

Завършва Великотърновския университет "Св.Св.Кирил и Методий" специалност Стенопис при професор Никола Гелов. Негови преподаватели са известните български художници проф.Васил Стоилов и проф.Никола Кожухаров. През 1970г. защитава с отличие дипломната си работа - Много-фигурна монументална композиция "Тракийки мотиви" - изпълнена с най-древната стенописна технология - мокро фреско. За това безспорно художествено постижение е удостоен с почетния знак на Университета и парична премия.

Художникът работи главно в областта на пространственото оформление, архитектурния, промишлен и графичен дизайн и реклама. Негово дело са гербовете и знамената на Стара Загора, Димитровград, Чирпан и Гълъбово. Има утвърдени над 500 запазени знака на фирми, организации и нови производства.
От 1972 до 1986 г Христо Танев участва в почти всички регионални и национални изложби с живопис в областта на портрета, фигуралната композиция, пейзажа и натюрморта. Свои самостоятелни изложби - живопис художника е представил в София - през 1976 и 1999 г., Габрово – 1980 г., Мъглиж – 1984 г., Добрич – 1987 г., Поморие – 1988 г., Димитровград – 1996 г. и 2001 г., Хасково – 1997 г.,  Трявна - 1998г., Варна – 2000 г., Раднево и ТЕЦ "М.Изток-3" – 2002 г. в Стара Загора - 1978, 1980, 1984,1986,1989, 1992, 1996 и 2003 г. Участва в общи представителни изложби в Москва, Улан Батор, Берлин, Осло, Букурещ, Самара, Катовице, Легннце и др. Творби на автора са притежание на Националната художествена галерия - София, Московската галерия "А.С.Пушкин и други 32 държавни галерии в страната и чужбина. Негова картини са собственост на много частни колекции в България, САЩ, Канада, Европа, Япония, Кувейт, Монголия, ЮАР.
От 04.10.2003 г. художника има собствена галерия за изящни и приложни изкуства "АЛБА-Авитохол” на бул "Митрополит Методи Кусев" 51 в гр. Стара Загора.
От 1976 г. е член на Съюза на Българските художници, а от 1989 г. - на Асоциацията за пластични изкуства към ЮНЕСКО.

През последните десет години се задълбочават изследванията на художника в областта на хералдиката и семиотиката.Упорито системно и неотстъпно художникът разкрива символите определящи идентичността на българския род. В резултат на това стига до открития, които в голяма степен променят възгледите му по отношение на историческите процеси и ролята на народите в тях. През 1997 г. Христо Танев, заедно с колектив от специалисти и изследователи от обществото ЗИЕЗИКАНАЗ издава книгата "Азът на българите и националните символи". В нея се изтъква изключителното дело на Константин-Кирил Философ - успял да възроди, систематизира и обобщи чрез глаголическото писмо древни познания за света, свързани с българската космогония, език п традиции. Поради големия обществен интерес, книгата е преиздавана три пъти. В много свои публикации чрез убедителни аргументи и примери художникът защитава тезата, че в основата на европейската знаково - хералдична култура стои мъдростта на нашите предци - траки, българи н славяни. Неоспоримо доказателство в това отношение е преоткритият от българските учени КЛЮЧ-МОДУЛ, чрез който се стига до свещенната същност на глаголическото писмо.
Тези исторически по своята същност открития са главна цел на научното познание и творчески изказ на художника. Много от картините му се приемат като художествена азбука на преоткритите истини. Очевидно днес творчеството на Христо Танев има нелеката, но удивителна по своята същност мисия - чрез средствата на живописта да ни заведе при исконните начала на българския етнос. За да разберем кои сме и защо сме вечни.